نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Thu 19 Dec 2013 ساعت 10:34 AM | لینک ثابت |
دانشجویان گرامی

پاسخ سوالات مربوط به تکالیف را در قسمت نظر دهید، وارد نمائید. ضمنا نام و نام خانوادگی خود را به همراه شماره دانشجویی، شماره تکالیف، نام درس و ساعت تشکیل کلاس مربوطه ذکر نمائید.

Time is like a river. You cannot touch the same water twice, because the flow that passed will never pass again          

نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Sat 26 Feb 2011 ساعت 11:12 AM | لینک ثابت |

Experimental study on ten modes of transverse waves due to vertical cylinders in open channels

 

Ahmad Jafari 1,  Mehdi Ghomeshi 2

Mahmood Bina 3 and Seyed Mahmood Kashefipour 4


 Abstract

There are many conditions in open channel flows where the steady flow of water passes through a cluster of vertical cylinders. These vertical cylinders may represent piers of bridge, jetty or vegetation on the floodplain of rivers. In this paper attention is focused on the transverse waves generated in an open channel, where the flow passes through a cluster of rigid vertical cylinders. The wooden circular cylinders with different diameters were screwed into the bed of the flume at different setting up patterns and spacing. The waves were produced from the periodic forces created by the vortex shedding from the cylinders. In specific conditions these forces may create transverse waves with maximum amplitude in the channel. A comprehensive set of experiments (760 in total) were conducted in flume. In some of the experiments (119 Exp.) the flow was submerged on the obstructions and for some of these experiments the waves still were formed. In this study, the height of the outlet control weir was changed from the highest to the lowest levels, with ten modes of oscillation occurring across the laboratory flume for each sequence. The discharge of flow was varied from 2.2 l/s to 25 l/s. The results provided an explanation for different wave formations that might occur due to vortex shedding for free and submerged flow on the obstructions. Finally a new formulation were obtained from dimensional analysis, to estimate the amplitude of the transverse wave generated by vortex shedding in open channels.

 Key Words: ransverse wave, vertical cylinders, wave amplitude, open channels.  

                       

  Introduction

Research on vortex shedding has been mainly focused on the acoustic resonant noise generated from heat exchangers when a gas flows through bank of tubes. The results for this kind of vortex shedding can be found in published studies. In contrast, research on the vortex shedding and related phenomena for water as the transfer medium is very limited. In 1939, Crasse reported his findings on wave oscillations in open channels and this is thought to be the first time that such phenomena have been reported and analysed. In the study with Stone and Stone and Shen, they found that the average depth of water in a flume was difficult to determine during several experimental runs because of severe oscillations of the water surface. Stone was investigating the energy loss created by flow through an array of wooden dowels that simulated vegetation. Wavelike surface disturbances have also been observed in hydraulic model studies of channel flows through a dense array of vertical stems or cylinders. Tsujimoto’s studies were conducted in a laboratory flume, 12 m long and 0.4 m wide. Thirty percent of the 0.4 m width of the flume was covered with vertical, 1.2 mm diameter bamboo stems. Zima and Ackermann used two flumes, of widths 150 and 450 mm and used two rods of diameter 12.7 and 25.4 mm, respectively. They observed only two modes of vibration. They proposed a formula for simulating the maximum values of the dimensionless displacement (A/H) that may occur in a canal.

Vortex shedding and Strouhal number

 Consider a free stream of velocity U that flows past a cylinder of diameter D. Periodic vortex shedding occurs downstream from the cylinder when the Reynolds number, defined in terms of the cylinder diameter is greater than approximately 40. When each vortex is shed, the cylinder and the fluid experience equal and opposite forces. These forces have components perpendicular to the direction of the mean flow and are the exciting forces capable to create transverse surface waves.

                                 

 

نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Sat 8 May 2010 ساعت 11:20 AM | لینک ثابت |
       
نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Sat 30 Jan 2010 ساعت 2:11 PM | لینک ثابت |

  
نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Wed 27 Jan 2010 ساعت 11:32 PM | لینک ثابت |
                
نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Sun 24 Jan 2010 ساعت 10:35 PM | لینک ثابت |
                      


نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Sun 24 Jan 2010 ساعت 10:35 PM | لینک ثابت |


Physical modelling study of free and submerged flow on the obstructions in rivers with ten modes of Transverse waves


Ahmad Jafari 1,  Mehdi Ghomeshi 2

Mahmood Bina 3 and Seyed Mahmood Kashefipour 4


 Abstract

In many conditions in rivers the vertical cylinders are in the bed of the river that flow passes through them. These vertical cylinders like piers of bridge or vegetation on the floodplain of rivers. In the paper attention is focused on the transverse waves generated in a river or an open channel where the flow passes through a cluster of rigid vertical cylinders. In this study a rectangular flume with 72cm in width and 6m in length and 60cm in height was used. The rigid and vertical cylinders with variation sizes were attached to the bed of the flume with different densities and configuration arrangements. A comprehensive set (760 in total) of experiments were conducted in the flume. The waves were produced from the periodic forces created by the vortex shedding from the cylinders. In some of the experiments (119 Exp.) the flow on the obstructions was submerged but still the waves were produced as this phenomenon for the first time is reported in this paper and  the oscillations was obviously seen in the flume. The discharge of flow was varied from 2.2 l/s to 25 l/s. The height of the outlet control weir was changed from the highest to the lowest levels, with ten modes of oscillation occurring across the laboratory flume for each sequence. The results provided an explanation for different wave formations that might occur due to vortex shedding when the flowing fluid is water was experimentally investigated and free and submerged flow was on the obstructions. Finally a new formulation was obtained from dimensional analysis, to estimate the amplitude of the transverse wave generated by vortex shedding in rivers or open channels in free or submerged flow.

 Key Words: physical modelling, transverse wave, submerged flow, river

نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Wed 13 Jan 2010 ساعت 10:30 AM | لینک ثابت |

                  

نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Sat 9 Jan 2010 ساعت 1:52 PM | لینک ثابت |
نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Sun 22 Nov 2009 ساعت 12:14 PM | لینک ثابت |

               

نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Tue 17 Nov 2009 ساعت 11:42 AM | لینک ثابت |
نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Tue 17 Nov 2009 ساعت 11:40 AM | لینک ثابت |


            
نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Sat 17 Oct 2009 ساعت 3:7 PM | لینک ثابت |


نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Sat 17 Oct 2009 ساعت 3:2 PM | لینک ثابت |

              

Comparing of ten modes of oscillation occurring across the open channels

 

Ahmad Jafari 1,  Mehdi Ghomeshi 2

Mahmood Bina 3 and Seyed Mahmood Kashefipour 4

 

 1. Ph.D. Candidate, Water Sciences Engineering Faculty, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran. email: jafary_ahmad@yahoo.com

     2. Professor, Water Sciences Engineering Faculty, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

3,4. Associate Prof., Water Sciences Engineering Faculty, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

 

Abstract

There are many conditions in open channel flows where the steady flow of water passes a cluster of rigid vertical cylinders. These rigid cylinders may represent piers of bridge, jetty, or vegetation on the floodplain of rivers. In the paper attention is focused on the transverse waves generated in an open channel where the flow passes through a cluster of rigid vertical cylinders. The wooden circular cylinders with variation sizes were screwed into the bed of the flume at different distances and spacing. The waves were produced from the periodic forces created by the vortex shedding from the cylinders. In specific conditions these forces may create transverse waves with maximum amplitude in the channel. In this study, the height of the outlet control weir was changed from the highest to the lowest levels, with ten modes of oscillation occurring across the laboratory flume for each sequence. The discharge of flow was varied from 2.2 l/s to 25 l/s. The results provided an explanation for different wave formations that might occur due to vortex shedding when the flowing fluid is water was experimentally investigated. A new formulation was obtained from dimensional analyses, to estimate the amplitude of the transverse wave generated by vortex shedding in open channels.

Key Words: transverse wave, vortex shedding, wave amplitude, open channels

 

نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Mon 12 Oct 2009 ساعت 7:2 AM | لینک ثابت |

اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی وجود نداشته باشد، صدای آب زیبایی خود را از دست می دهد!!

                            

نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Sat 10 Oct 2009 ساعت 10:41 AM | لینک ثابت |

                   

 

نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Sat 3 Oct 2009 ساعت 4:13 PM | لینک ثابت |
                    
نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Tue 8 Sep 2009 ساعت 10:5 AM | لینک ثابت |

دانشگاه تهران، مهرماه ۱۳۸۸

بررسي جريان مستغرق و امواج متقاطع در شيب شکنهاي قائم در حالت هوادهي

 

احمد جعفري

 

محمود بينا

دانشيار گروه سازه هاي آبي دانشكده مهندسي علوم آب دانشگاه شهيد چمران اهواز

مهدي قمشي

استاد گروه سازه هاي آبي دانشكده مهندسي علوم آب دانشگاه شهيد چمران اهواز

آتنا اسماعيليان

کارشناس ارشد شيمي تجزيه و سرپرست آزمايشگاه تصفيه خانه پساب صنعتي فولاد خوزستان 

چكيده

شيب شكنها از جمله سازه‌هاي هيدروليكي هستند كه با توجه به توپوگرافي زمين براي انتقال آب از يك ارتفاع بالاتر به پائين‌تر، پراكنده كردن انرژي اضافي ناشي از سقوط آب و اعمال يك سرعت بهينه در كانالها و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي به كار مي‌روند. در اين تحقيق از شيب شكنهاي قائم در فلوم 25 سانتي‌متري آزمايشگاه هيدروليك دانشكده مهندسي علوم آب دانشگاه شهيد چمران اهواز استفاده گرديد.

براي بررسي جريان مستغرق در شيب‌شکنهاي قائم، از شيب‌شکن با ارتفاع 31/26 سانتي‌متر استفاده شد و هوادهي از طريق ايجاد زائده در بدنه فلوم در بالادست شيب شكن صورت پذيرفت. در دبيهاي مختلف دريچه انتهائي فلوم به طور کامل بسته شد و جريان از حالت آزاد خارج و مستغرق گرديد. در همين سازه‌ با دبي ثابت، دريچه انتهايي فلوم در پنج حالت مختلف قرار گرفت. اين دريچه، ابتدا به طور کامل بسته و جريان مستغرق گرديد. سپس به تدريج باز گرديد و در دو حالت ديگر نيز جريان مستغرق گرديد. پس از آن، جريان از حالت مستغرق خارج شده و پرش هيدروليکي به طور کامل به وقوع پيوست. در حالت آخر دريچه انتهايي به طور کامل باز گرديد و پرش هيدروليکي به وقوع نپيوست و امواج متقاطع در پائين دست تشکيل گرديد. در حالت استفاده از شيب‌شکن قائم در ارتفاع 5/16 سانتي‌متر و با هوادهی با ايجاد تنگ‌شدگي در مدخل ريزشي، در دبي‌هاي مختلف دريچه انتهايي به طور کامل بازگرديد و امواج متقاطع تشکيل گرديد. در تمامي اين آزمايشات پارامترهاي هيدروليکي جريان مانند اعماق بالادست و پائين دست جريان، مشخصات امواج متقاطع، عمق آب در لبه شيب شکن    (brink depth) و ... بدست آمد.   

 با کاهش در ميزان استغراق، بر افت نسبي انرژي کل افزوده ‌شد و در حالت آزاد که پرش هيدروليکي به طور کامل در پايين‌دست به وقوع ‌پيوست، بيشترين افت نسبي انرژي کل وجود داشت. ضمنا با افزايش دبي به تدريج امواج متقاطع در فاصله دورتري از سازه، همديگر را قطع کردند.

 واژه­هاي کليدي: شيب شکن قائم، هوادهي، جريان مستغرق، امواج متقاطع

                           

نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Wed 2 Sep 2009 ساعت 2:40 PM | لینک ثابت |
زندگی کوتاهتر از آن است که به خصومت بگذرد

                                            و قلبها گرامیتر از آنند که بشکنند..

آنچه از روزگار بدست می آید به خنده نمی ماند

                            و آنچه از دست برود با گریه جبران نمی شود.

         فردا خورشید طلوع خواهد کرد حتی اگر ما نباشیم....

                                    

نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Mon 24 Aug 2009 ساعت 8:20 PM | لینک ثابت |
  زندگی با همه وسعت خویش، محفل ساده غم خوردن نیست

                                                 زندگی جنبش و جاری شدن است

                                                   از تماشاگه آغاز حیات تا به جایی که خدا می داند....

                 

نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Sun 5 Jul 2009 ساعت 1:22 PM | لینک ثابت |
                      


نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Wed 1 Jul 2009 ساعت 9:14 PM | لینک ثابت |
                              
نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Wed 1 Jul 2009 ساعت 2:4 AM | لینک ثابت |

بگذارید و بگذرید، ببینید و دل مبندید، چشم بیندازید و دل مبازید،

که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت...

             

نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Sat 27 Jun 2009 ساعت 1:41 AM | لینک ثابت |
                              

نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Wed 17 Jun 2009 ساعت 0:54 AM | لینک ثابت |

پس از آنکه مطالعات لازم در رابطه با مطالب امتحانی انجام گرفت و آمادگی لازم جهت شرکت در آزمون مورد نظر صورت پذیرفت، موضوع بسیار مهم نحوه پاسخگویی به سوالات می باشد. در ابتدا شخص باید به اندازه کافی بر روی مطالب تسلط پیدا کند و سپس با توکل به خداوند متعال بر سر آزمون حاضر شود. در رابطه با نحوه پاسخگویی به سوالات، مطالب مهم زیر باید رعایت گردد:

1-  در ابتدا باید پاسخگویی، از سوالات راحت و سوالاتی که وقت کمی نیاز دارند، شروع شود. حتی اگر به سوالی برخورد نمودید که آن سوال را می دانستید ولی وقت گیر بود آن را پاسخ ندهید.

2-   سوالات را به سه دسته تقسیم نمائید:

الف- اگر سوالی راحت بود و وقت کمی نیاز داشت که سریعا جواب آن را بدهید.

ب- اگر سوالی از لحاظ سختی، متوسط بود، در کنار آن نمادی مثل (م) گذاشته و از آن بگذرید.

ج-  اگر سوالی بسیار سخت و وقت گیر بود، در کنار آن نمادی مثل (خ) گذاشته و از آن بگذرید.

3-  پس از آنکه جواب سوالات راحت را دادید، به سراغ سوالات متوسط رفته و در نهایت به سراغ سوالات سخت بروید و آنها را پاسخ بدهید.

دقت داشته باشید که در کنکورهای مختلف کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد، نمره تمامی سوالات با یکدیگر برابر می باشد و چه شما یک سوال بسیار راحت را جواب دهید و چه یک سوال بسیار سخت! هر دو امتیازی مساوی برای شما دارد.

اگر در ابتدا به سراغ یک سوال سخت و وقت گیر بروید، مسائل زیر به وجود می آید:

1-   کمی به استرس شما افزوده شده و اعتماد بنفستان کاهش می یابد. زیرا چنین تصوری ایجاد می شود که تمامی سوالات سخت می باشد.

2-       انرژی شما گرفته شده و خسته می شوید و در نتیجه احتمال آنکه سوالات راحت را هم درست جواب دهید کم می شود.

حال اگر سوالات راحت را در ابتدا جواب دهید، مزایای زیر را دارا می باشد:

1-    به دلیل عدم خستگی، به احتمال زیاد آنها را درست جواب داده و ضریب خطایتان کاهش می یابد.

2-   به دلیل آنکه به چند سوال جواب داده اید، کمی آرامش پیدا کرده و اعتماد بنفستان افزایش می یابد.

3-   پس از آن سوالات متوسط و سخت را با آرامش و ضریب خطای کمتر جواب می دهید.

و پایان سخن با بیتی از دیوان حافظ، که می فرمایند:

           ((تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف             مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی))

                                                                  با آرزوی بهترینها   

                                                                    احمد جعفری

نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Fri 5 Jun 2009 ساعت 4:56 PM | لینک ثابت |

                                     

                                                                                     

 

نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Wed 3 Jun 2009 ساعت 7:20 PM | لینک ثابت |

Experimental investigation on The Parametres effects Transverse wave generated by vortex shedding in open channels

 Ahmad Jafari(1),  Mehdi Ghomeshi 2Mahmood Bina (3) and seyed Mahmood Kashefipour 4 

 1. Ph.D. Candidate, Water Sciences Engineering Faculty, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

 2. Professor, Water Sciences Engineering Faculty, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

3,4. Associate Prof., Water Sciences Engineering Faculty, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

 ABSTRACT

There are many situations that flow passes through a cluster of vertical cylinders in open channels. These vertical cylinders could represent bridge piers, a group of piles driven in a stream bed, or the rigid stems of plants in a wetland. In this study a rectangular flume with 72cm in width and 6m in length and 60cm in height was used. The wooden circular cylinders with variation sizes were screwed into the bed of the flume at different distances and spacing. Transverse surface waves were produced in the region where the flow passed through a cluster of vertical circular cylinders. For most cases, the height of the outlet control weir was changed from the highest to the lowest levels, with three or four modes of vibration occurring for each sequence. Laboratory experiments and a theory-based analysis were used to determine the relationship between the amplitude of the vortex-generated wave, average velocity of the approach flow, width of the rectangular channel, depth of flow, diameter of cylinders and cylinders placement configuration. The method of dimensional analyses was then employed to find a relationship between the Strouhal Number, diameter of cylinders, the distance between the cylinders in a single row, the number of cylinders in a single row, and cylinder placement configuration.

 Keywords: transverse wave, vortex shedding, open channels

 

نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Wed 3 Jun 2009 ساعت 2:40 PM | لینک ثابت |

"اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده اید و اگر بدی کنید به خود بدی کرده اید"

((آیه 7 سوره اسراء))

نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Wed 3 Jun 2009 ساعت 1:50 PM | لینک ثابت |

1-   بال ارتباط با خدا  

2-    بال ارتباط با خلق        

3-    بال ارتباط با خود

نوشته شده توسط دکتر احمد جعفری در Wed 3 Jun 2009 ساعت 1:46 PM | لینک ثابت |